Çocuklar İçin Felsefe – İlişkiler Üzerine / 9-12 yaş

Eğitimin Amacı

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), ilk olarak 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkan bir öğretim yöntemidir. Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu (Community of Inquiry Method) bugün dünyada en çok kullanılan metottur. Buna göre, çocuklar bir uyaran (hikaye, fotoğraf, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır ve bu şey karşısında sorulara ve felsefe yapmaya yönlendirilirler. Eğitmen doğru cevabı veren kişi değil, çocukları düşünmeye ve konuşmaya teşvik eden kişi olarak yer alır.

4 hafta boyunca yaklaşık 1 saat süren atölye çalışmaları sonucunda, çocuklar:

  • Felsefi problemlerle tanışacaklar.
  • Düşünme becerilerini (akıl-yürütme, sorgulama, kavramsallaştırma) geliştiren bir çalışma yapacaklar.
  • Bir topluluk içerisinde aktif katılım gösterecekler ve sosyal becerilerini (ben diliyle konuşmak, nezaket, farklı fikirlere saygı) geliştiren paylaşımlarda bulunacaklar.
  • Fikirlerini söylemeyi ve onlara karşı fikirler söylenmesini kişiselleştirmemeyi öğrenecekler, kendilik değerlerini ve duygusal esnekliklerini geliştiren bir çalışma yapacaklar.

Eğitimin İçeriği

Bu eğitimde Yunan mitolojisinde gece tanrıçası olarak bilinen Nyx’in çocukları üzerinden ilişkiler sorunu üzerinde duracağız. Olumsuz eleştiri tanrısı Momus, anlaşmazlık ve kavga tanrıçası Eris, üzüntü ve kaygı tanrıçası Oizys ve öfke tanrıçası Lyssa’nın hikayeleri üzerinden çocukların ilişkiler, ilişkileri kuran ya da bozan duygu ve davranışlar üzerine birlikte soruşturma yapmalarını sağlayacağız.

Tarih: 6 Kasım 2021
Gün:
Cumartesi
Saat:14.00 – 15.00
Süre: 4 hafta

Katılım Bedeli
Üye: 480 TL
Misafir: 600 TL

Eğitmen, Dr. Özge Özdemir’99
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Montclair State University / Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) merkezinde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmenliği programını tamamladı. Pek çok ülkede ilerlemeci öğretim yöntemleri arasında ilk sıralarda yer alan Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemini Türkiye’de bilinir kılma, araştırma ve uygulama çalışmalarıyla yaygınlaştırma amacıyla Little Thinkers Society’i kurdu. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Uzmanlık Sertifikası programını yürütmekte, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak Eğitim Felsefesi dersi vermektedir. Eğitmenlik, eğitmen eğitimi, eğitim içeriği hazırlama konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 2009 doğumlu Ferhan’ın annesidir.

 

Online ödeme için tıklayınız.