BURSLAR

BURSİYERLER BAĞIŞÇILAR BURS KOMİTESİ

Camia olarak önceliğimizin her zaman üniversitemiz kültürünü ve değerlerini korumak olduğu bilinciyle burs programımızı “Boğaziçi Değerler Bursları” olarak isimlendirdik. Boğaziçi Değerler Bursları ile öğrencilerimize ekonomik katkı sağlamayı, okulumuzun temel taşlarından biri olan kulüplerimizde aktif çalışmaya teşvik etmeyi ve aynı zamanda okulumuz kültürünün korunması, gelişimi ve değerlerinin yaşatılmasını hedefliyoruz.

BÜMED- BOĞAZİÇİ DEĞERLER BURSLARI

2021 – 2022 akademik yılından geçerli olmak üzere, lisans öğrencilerine farklı burs imkanları tanınacak.

1 – BÜMED Başarı Bursu
Hazırlık sınıfı da dahil tüm lisans öğrencilerinin başvurabileceği BÜMED Başarı Bursu ile maddi olarak desteklenmeye ihtiyacı olan başarılı öğrencilere erişilecek.

2 – BÜMED Liderlik Bursu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ilk 1000’e girmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri ile birinci sınıf öğrencileri ise BÜMED Liderlik Bursu’ndan faydalanma imkanına sahip olacak. Geleceğin liderlerinin erkenden desteklenmesinin amaçlandığı bu burs sayesinde öğrenciler, eğitim hayatlarının başlangıcında akademik ve  kişisel gelişimleri için önemli bir kaynağa sahip olacak.
*Liderlik Bursu 2022 yılında açılacaktır.”

3 – BÜMED Ulaşım Bursu
BÜMED Ulaşım Bursu 
ile bursiyerlere aylık öğrenci İstanbulkart verilerek İstanbul içinde toplu ulaşımlarına destek sağlanacak.

burs@bumed.org.tr
0 212 359 58 69 / 14