Tarihçe

İlk Adımlar

Boğaziçi Üniversitesi ve Robert College mezunlarını aynı çatı altında toplayacak bir dernek kurma düşüncesi ilk olarak 1982 yılında gündeme getirildi.

Zamanın koşullarının dernek kurmayı engellemesi nedeniyle, mezunlarla ilgili faaliyetleri yasal bir çerçeveye oturtabilmek ancak bir şirket aracılığıyla mümkün olabilecekti. Bu amaçla yalnızca mezunların katılımıyla Boğaziçi Reklamcılık ve Tanıtım A.Ş. isimli bir şirket kuruldu. Dernek kurma yasağının kalkması durumunda kullanılmak üzere Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği statüsü de aynı dönemde hazırlandı.

Mezunlar Ofisi niteliğinde çalışan bu oluşum, hayatta olan tüm BÜ ve RC mezunlarına ulaşabilmek amacıyla bir kampanya başlattı ve sonuçta yaklaşık 5200 mezuna ulaşılarak “Mezunlar Kataloğu” basıldı.

Kuruluş

1984 yılından itibaren Dernek kurma çalışmaları somutlaşmaya başladı. Hazırlanan statü üzerinde tartışabilmek amacıyla çeşitli dönemlerden 114 mezuna çağrı yapılmasının ardından, 16 Mart 1985 günü Kennedy Lodge’da ilk resmi toplantı yapıldı ve Dernek fiilen kuruldu.

Dernekler Masasına yapılan başvurunun ardından 12 Kasım 1985 tarihinde tescil işlemleri de tamamlanarak BÜMED’in kuruluşu resmileşti. İlk Genel Kurulu toplantısı ise 18 Ocak 1986 tarihinde yapıldı.

Derneğin fikir aşamasından kuruluşuna kadar geçen dönemde birçok mezun ve hocamız katkıda bulunarak BÜMED’in var etti: Halit Kurdoğlu, Mehmet Bayraktaroğlu, Nazım Aksoy, Yavuz Otar, Serap Bürülkara, Oya Kösemen, İpek Demirtaş, Ali Erener, Necati Güler, Faruk Bayır, Haşim Durusel, Sinan Ilgaz, Uluğ Atay, Erdem Öktemus, Yağmur Denizhan, Nur Birgül, Canan Odabaşı, Sevgi Bilge, Sevgi Gençsoy, Mehmet Kabasakal, Özlem Öktemus, Ayla Yeşilyurt, Emel Bayrı, Fahri Arıkan, Semih Tezcan…

Zamanın rektörü Prof. Dr. Ergün Toğrol’un yardımlarıyla Güney Kampus 6 No’lu Lojman Derneğe kiralandı. 1987 yazında bahçedeki restoranın açılışı gerçekleşti. BÜMED bu tarihten itibaren üye sayısını hızla artırdı. 1986 yılında 969 olan üye sayısı 1987 yılında 2,539, 1988 yılında 3,715, 1990 yılında 4,860’e ulaştı ve 2018 yılında 18,000’i geçti.