Startuplar için Mentörlüğe Giriş

Bana ne zaman gelecek vadeden bir iş insanını neyin başarıya taşıyacağını sorduklarında, aklıma hemen mentörlük gelir. – Richard Branson, Virgin.

Mentörler Startup ve girişimcilik ekosisteminin en önemli parçalarından biri olmakla beraber genellikle ilk sırada akla gelmezler. Mentörlük eğitimi hem çok sayıda başarılı startup kurulması hem de büyük kurumlardaki kurum içi girişimciliğin gelişimi için son derece önemlidir. Türkiye’de tecrübeli,  konusuna ve ekosisteme hakim mentörler, hem yatırımcılar hem de startuplar tarafından giderek daha çok talep görmektedir.

Yatırımcılar tarafından verilen mentörlük desteğinin yeterli olduğu yaygın bir düşüncedir ancak yatırımcılık ve mentörlük birbirinden ayırt edilmesi gereken kavramlardır. Mentörlerin tecrübe ve networkten daha fazlasına sahip olması gerektiği düşüncesi doğrultusunda hazırlanmış bu atölyede; iyi bir mentörün sahip olması gereken özellikleri beraber tartışabilir, dünyada mentörlüğün nasıl yapıldığını başarılı örneklerle görebilirsiniz. Startup ekosistemine göz atarken, ölçülebilir sonuçlarla başarılı bir mentör ve mentee olmak için ilk adımı atabilirsiniz.

Bu atölye Patrick Bosteels tarafından İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.


Süre: 1 Gün
Saat: 19.00 – 21.45
Gün: Çarşamba

Katılım Bedeli
Üye: 125 TL
Misafir: 150 TL

Eğitmen: Patrick Bosteels 

Being a passionate creator, Patrick Bosteels never tasted corporate life. A creator of many things starting in school, at the Academy of fine Arts in Gent, Belgium to become a photographer, cineaste. Patrick spent his first professional years as a free-lancer working for video-productions and television stations. Followed very soon by his first company and many followed.

Getting great feedback on his talks on conferences exploring the full mobile eco-system that gave him the exposure and appreciation to get more and more into mentoring for VCs and start-ups.

After a rich business story in Belgium and abroad he relocated to Istanbul where he started back from square one, but armed with a huge tool case of experience. The result is the start of STAGE-Co, a co-working project where the focus is on mentoring and networking with start-ups, mentors, business and VCs. The aim is to be part of a vibrant startup ecosystem in Turkiye and abroad in an active and inspiring way.