2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli BÜMED Üyeleri,

Derneğimiz Ana Tüzüğü’nün 17. Maddesi uyarınca, 2019 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 19 Nisan 2021 tarihli 7/04-21 numaralı toplantısında alınan karar gereğince, 20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 11:00’de Mustafa Kemal Atatürk Salonu’nda yapılacaktır.

Ana Tüzüğün 18. Maddesi uyarınca, toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 11:00’de aynı yerde yapılacak ve katılan üyelerle genel kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

BÜMED Yönetim Kurulu

GÜNDEM ÖNEMLİ NOTLAR
  1. Yönetim Kurulu Başkanı Önder Şahin’in toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.
  2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
  3. Gündemin okunması ve gündemin onaylanması.
  4. 2019 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası.
  5. 2020 yılı çalışma dönemi dernek çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması.
  6. Dilek ve öneriler.
  7. Kapanış.

 

  1. Genel Kurul Toplantısı’na, Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca en geç 29.06.2020 tarihine kadar BÜMED’e üye olanlar katılabileceklerdir.
  2. Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca üyelerimizin 2019 ve daha önceki yıllara ilişkin yıllık ödenti borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı gününde ödemeleri gerekmektedir. Yıllık ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.