2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli BÜMED Üyeleri,

Derneğimiz Ana Tüzüğü’nün 17. Maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 1 Haziran 2021 tarihli 10/06-21 numaralı toplantısında alınan karar gereğince, 18 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerimizden yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

2019 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ana Tüzüğün 18. Maddesi uyarınca, ikinci toplantı tarihi olarak belirlenmiş olan, 25 Haziran 2021 Cuma günü saat 11:00’de BÜMED Sosyal Tesis Mustafa Kemal Atatürk Salonu’nda yapılacak ve katılan üyelerle genel kurul çalışmalarına başlanacaktır.

2020 yılı çalışma dönemi Olağan genel Kurul Toplantısı’nın 2019 yılı toplantısını takiben 1 ay içinde yapılması planlanmaktadır.

Aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

BÜMED Yönetim Kurulu

GÜNDEM ÖNEMLİ NOTLAR
  1. Yönetim Kurulu Başkanı Önder Şahin’in toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.
  2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
  3. Gündemin okunması ve gündemin onaylanması.
  4. 2019 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası.
  5. 2020 yılı çalışma dönemi dernek çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması.
  6. Dilek ve öneriler.
  7. Kapanış.

 

  1. Genel Kurul Toplantısı’na, Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca en geç 29.06.2020 tarihine kadar BÜMED’e üye olanlar katılabileceklerdir.
  2. Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca üyelerimizin 2019 ve daha önceki yıllara ilişkin yıllık ödenti borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı gününde ödemeleri gerekmektedir. Yıllık ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.