Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu – 18 Mayıs 2024

Değerli BÜMED Üyeleri,

10 Mayıs 2024 tarihinde yapılması planlanmış olan 2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, üyelerimizden yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, dernek tüzüğümüzün 18. Maddesi uyarınca, ikinci toplantı tarihi olarak belirlenmiş olan 18 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00’da The Marmara Taksim Oteli Opera Salonu’nda yapılacak ve katılan üyelerle genel kurul çalışmalarına başlanacaktır. Toplantı gündemi aşağıdadır.

GÜNDEM:
    1. Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur’un toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması
2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
3. Gündemin okunması ve gündemin onaylanması
4. 2023 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası
5. 2024 yılı çalışma dönemi dernek çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması
6. Tüzük değişiklikleri
7. Dilek ve öneriler
8. Kapanış

Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğüne ilişkin değişiklik önerilerini bu linkte bulabilirsiniz. Linkteki belge, değişiklik önerilerini eski metin – yeni metin şeklinde karşılaştırmalı olarak göstermektedir.

Genel Kurul Toplantısı’na, en geç 9 Mayıs 2024 tarihine kadar BÜMED’e üye olanlar katılabileceklerdir. Ana Tüzüğün 17. maddesi hükmü uyarınca Genel Kurul, 2024 yılı dahil ödenti borcu bulunmayan asil üyelerden oluşur. Üyelerimizin tüm ödenti borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı gününde ödemeleri gerekmektedir. Yıllık ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
BÜMED Yönetim Kurulu