Rektörlük Ataması Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları’na

Rektörlük makamı ve seçimi ile ilgili tavrımızı ve prensiplerimizi daha önce de birçok kez kamuoyu ile paylaştık. Hala aynı noktadayız. Boğaziçi Üniversitesi değerlerinin savunucusuyuz. Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari kadromuzun yanındayız.

Boğaziçi Üniversitesi’nin bizlere aktardığı özgürlükçü ve çoğulcu değerlerin ancak demokratik seçim yöntemi ile korunması ilkesinden vazgeçmeyerek, Türkiye’deki tüm üniversitelerde en kısa zamanda paydaşların sürece dahil edildiği demokratik seçim sistemine geçilmesini savunuyoruz.

Bu bağlamda, üniversitemizin ilkeleri, düşünce özgürlüğü ve seçim iradesine yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz. BÜMED olarak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari kadromuzun yanında olmaya devam edeceğiz.

Yinelemek isteriz ki her zaman olduğu gibi bu süreçte de, Boğaziçi Üniversitesi geleneğinin korunarak yarınlara aktarılması için yapılan tüm uygulamaların bilim odaklı olmasının takipçisiyiz.

 • Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi,
 • Öğr enci odaklı,
 • Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı,
 • Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı,
 • Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren,
 • Etik değerlere sahip çıkan,
 • Temel hak ve özgürlükleri savunan,
 • Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen,
 • Küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan,
 • Doğa ve çevre sorunlarına duyarlı,
 • Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan,
 • Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı.

Bu süreçte, okulumuzun bizlere verdiği, yukarıda saymış olduğumuz ortak değerlerle ve aynı amaca yönelik çalışmalar yürüten birçok mezun grubu oldu. Yöntemlerimiz farklı olsa da; en fazla mezun temsiliyeti olan tüzel kişilik ve çatı mezunlar derneği olarak, yer yer ortak bildirilerle mezunların ve camianın bütünlüğüne inancımızı vurguladık. Boğaziçi Üniversitesi’nin yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile şekillenmiş değerlerini yaşatmak, üniversitemizin tüm birimlerinin ve tüm mezunlarının ortak sorumluluğudur. Bu sebeple, önümüzdeki süreçte BÜMED’den bağımsız hareket eden çeşitli mezun gruplarını okulumuz ve camiamızın bütünlüğünü koruyacak aksiyonlara yönelik hareket etme konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz; çünkü okulumuz için yapmamız gereken daha çok şey var.