Boğaziçi Üniversitesi ve Yakın Çevresi Tescil İlanı Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları’na

Bilindiği üzere, Boğaziçi Üniversitesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı’nın statüsü, 7 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararla yeniden belirlenmiştir.

Bu kararla; kesin korunacak hassas alanların bir kısmının statüsü, sürdürülebilir doğal koruma alanı olarak değiştirilmiştir.

Bu yeni düzenleme, üniversitemizin de içinde bulunduğu bölgenin yapılaşmaya açılmasına imkan verebilecektir. Bu durum bizlerde de, olası yeni yapılaşmaların, üniversitemizin ve bölgenin özelliklerine zarar vereceği endişesini doğurmuştur.

Bu alanda uzman hukukçularımızla derhal konunun detaylarını araştırmaya başlamış ve önemli mesafe kat etmiş bulunmaktayız. Geldiğimiz noktada, BÜMED olarak söz konusu kararın kaldırılması için ilgili mercilere gerekli itirazlar yapılacaktır. Ayrıca yürütmenin durdurulması talebini de içerir bir dava açılması için de çalışmalar başlatılmıştır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.