Mezunların Katkısı Kamu Zararı Değil Kamu Yararıdır

Sevgili Mezun Arkadaşlarımız,

Üniversite Yönetiminin 12 Ocak 2023 tarihinde tüm mezunlara “Üniversitemizin Eğitim ve Yaşam Alanları Hakkında Açıklamamız” başlığıyla yayınlandığı, Mezunlar ile Üniversite arasındaki bağları, mal sahibi – kiracı ilişkisine, bir ticari metaya indirgeyen, e-postayı büyük bir üzüntü ve esefle okuduk.

Biz mezunlar biliyoruz ki köklü üniversiteler, mezunlarına kucak açar, onlarla ve onların desteğiyle ülkesine akademik ve kültürel katkı sunar. Et ve kemik gibi birlikte var olan akademisyen, mezun ve öğrenci; üniversitesinin ilkelerini ve değerlerini yeni kuşaklara aktarır. Dünyanın her yerindeki köklü üniversiteleri bugünlere başarıyla taşıyan şey, bu birliktelik ve bağdır.

Biz isterdik ki Üniversite Yönetimi, mezunların Boğaziçi’nde kamu zararı yarattığını iddia etmek yerine, kısıtlı kaynaklı bir devlet üniversitesi olarak Boğaziçi’nin, mezunlarından aldığı katkıların nasıl bir kamu yararı sağladığını dile getirsin: Bugün tahliyesi istenen ve her tuğlası mezun bağışlarıyla yapılmış tesisimizin ötesinde, örneğin, okulumuza çağa uygun bir öğrenci yurdu olarak kazandırılan Superdorm’dan bahsetsin, tozlu Orta Saha yemyeşil Güney Meydan’a nasıl evrildi anlatsın, sayısız öğrenci bursundan, akademisyenlere verilen lojman desteğinden, öğrenci – mezun arasında güçlü bir rol model ilişkisi geliştiren kariyer, kültürel, sosyal anlamda öncü etkinliklerden söz etsin.

Gerçekleri dile getirmenin biz Boğaziçi mezunlarının okulumuzdan aldığımız temel değerler arasında olduğunun bilinciyle, söz konusu e-postaya cevaben aşağıdaki verileri dikkatinize sunuyor, takdiri camiamıza ve kamuoyuna bırakıyoruz.

1. 2022 yılında Üniversitemize toplam 1,950,000 TL + KDV tutarında kira bedeli ödenmiştir. Bu tutara otopark alanı için ödenen 121,250 TL kira bedeli dahil değildir.

Buna karşılık sosyal tesislerimizde, alt işletmeler ve toplantı salonlarından 2022 yılında elde ettiğimiz toplam kira ve hizmet geliri 2.153.000 TL+ KDV’dir. Bu tutar, söz konusu gelirlerin elde edilmesi için harcanması zorunlu olan personel giderleri, elektrik, ısınma, su, bakım onarım masrafları gibi gider kalemleri düşülmemiş brüt tutarlardır. Gelirinin neredeyse tamamını kira giderine veren bir kurum, ticari işletme olamaz.

2. Tesisimizde 2022 yılında gerçekleşen 500’den fazla eğitim ve toplantı organizasyonunun %20’si, bedelsiz olarak tahsis ettiğimiz toplantı odalarında gerçekleşen mezun, öğrenci, akademisyen etkinlikleridir. Bu orana bütün yıl boyunca ücretsiz olarak bir sosyal girişim ve öğrenci topluluğuna tahsis edilen bir toplantı odası dahil değildir. Keza bedelli olarak yaptığımız toplantı organizasyonlarının ağırlıklı bölümü “3. kişiler” tarafından değil, üniversitemizin asli unsuru olan mezunlarımız tarafından, okul ve mezun derneklerine katkı bilinciyle gerçekleştirilmektedir.

3. Üniversite Yönetiminin yazısı adeta kiracısını zam yapmadığı için çıkartan bir mal sahibi izlenimi vermektedir. Eğer konu kira bedeli ise, iştirakimiz 6 Ocak tarihinde, kirayı resmi artış oranı olan %72,31 ile arttırarak, aylık 280.000 TL+KDV tutarında bedeli, üç aylık peşin toplam 991.000 TL olarak yatırmıştır.

4. Üniversite yönetiminde yaşanan değişimin, mezunlara ve tesisimize bakış açısına nasıl yansıdığı, Boğaziçi Üniversitesi 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunda, o dönemki üniversite yönetiminin cevaplarına bakılarak görülebilir. Söz konusu raporun 17-20. sayfalarında BÜMED’in okulun yanındaki bir arazide olması üniversite yönetimi tarafından şu sözlerle savunulmaktadır: “Söz konusu taşınmazı kullananların üniversitemizden değil, üniversitemiz öğrencilerinin söz konusu taşınmazı kullananlardan yararlanması ya da esinlenmesi esastır: Üniversitemiz mezunları arasındaki iş birliği ve dayanışmanın öğrencilerimizce yakından gözlenmesi bir dünya üniversitesi olan kurumumuzun örtük müfredatını besleyen bir unsurdur.”

Üniversite yönetiminin yukarıdaki sözlerle savunduğu BÜMED, 5072 sayılı yasa kapsamında, tesislerin Dernek tarafından kiralanmasının uygun görülmediği hususunu dikkate almış, geçiş süreci planlanmış ve 2019 yılından itibaren tesislerimiz iştirakimiz olan Ladin A.Ş. tarafından kiralanmaya ve işletilmeye başlamıştır.

5. Söz konusu raporda, bugün “kamu zararı doğurduğu” iddia edilen kira bedeli hakkında Üniversite Yönetimi şu ifadeyi kullanmıştır: “… Görüldüğü gibi kiralama işlemleri ve kira tutarları konusunda kesinlikle söz konusu ticari işletmeye toleranslı davranılmamıştır.” 2016 yılının kira bedeli hakkında bu yorum yapıldığı sırada yıllık tutar 610.000 TL idi. “Kamu zararı doğduğu” iddia edilen 2022 yılında ise yıllık tutar %220 artışla 1.950.000 TL’ye ulaşmıştır. Aynı makamdan geldiği halde, 2016 Sayıştay raporunda yer alan cevaplar ve 12 Ocak 2023 tarihli e-postadaki söylem arasındaki tezatı dikkatlerinize sunuyoruz.

6. BÜMED sosyal tesisi, inşa edildiği ilk günden beri; öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve mezunlarımız tarafından eğitim ve yaşam alanı olarak kullanılmaktadır. Yeni yaşam alanı yaratma konusundaki söylemin tutarlılığını, öğrencilere ve akademisyenlere açık olan tesislerimizin tel örgüyle çevrilmesi ve üniversiteye açılan kapısına kilit vurulmasına dayanarak sorguluyoruz. Son olarak söz konusu alanların mezunlara açık olmaya devam edeceğini ifade eden Üniversite Yönetiminin, öncelikle, tespit edilebildiğimiz kadarıyla 100’den fazla mezunun, mezun kartını, kimilerini süresiz olmak üzere, iptal kararından vazgeçmesi gerekir.

Mezunların bugünkü ederi ölçülemez maddi katkılarının sosyal tesisimiz ölçeğinde kira bedelleriyle değerlendirmeye kadar indirgenmesinden üzüntü duyarak, bu anlayışa cevaben ilgili verileri paylaşıyoruz. Mezunların her alanda okulumuzu besleyen manevi katkısı ise paha biçilemez bir değer ve Boğaziçi’ni farklı kılan ana unsurdur.

Boğaziçililik ruhu her türlü maddiyatın ötesinde kuşaklardan kuşaklara geçen bir değerler bütünüdür. Her ne koşulda olursa olsun, Türkiye’nin geleceği ve insanlığa katkı sunmak üzere, öğrencilerimizin akademisyenlerimizin, Üniversitemizin, yanında durmaya devam edeceğiz.

Mezunlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BÜMED Yönetim Kurulu