Boğaziçi Mezunlarından Rektörlüğe: “Mezunlar Yuvasından Çıkarılamaz”

Yaklaşık 10 bin mezunun imzaladığı dilekçede, “Rahatsızlığın temel nedeni biz mezunlar ile üniversitemiz arasındaki bağın ne yazık ki mal sahibi-kiracı ilişkisine indirgenmesi” denildi.

Yaklaşık 10 bin Boğaziçi Üniversitesi mezunun imzaladığı “Mezunlar yuvasından, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü’nden Çıkarılamaz” başlıklı dilekçe geçen cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne teslim edildi.

Aralarında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu Boğaziçi mezunları, 20 Ocak’ta rektörlük binasına giderek bu imzaları doğrudan Rektör Naci İnci’ye teslim edilmek üzere Rektörlük yazı işleri müdürlüğüne bıraktı.

Rektörlüğe girmeden önce Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin rektörlük binasına sırtlarını dönerek yaptığı 508. Nöbet’e katılan Boğaziçi Mezunları daha sonra kendileri rektörlük önünde bir açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan BÜMED Başkanı Hülya Cesur, Boğaziçi Üniversitesi Yönetimi’nin BÜMED Tesisleri’nin kira sözleşmesini yenilememe kararının ardından mezunların büyük bir endişe duyduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Gerek BÜMED’e gelen e-postalar, gerekse üniversite yönetimine ve CİMER’e gönderilen dilekçeler rahatsızlığın boyutlarını apaçık ortaya koymaktadır. Bir kez daha vurgulamak gerekirse; rahatsızlığın temel nedeni biz mezunlar ile üniversitemiz arasındaki bağın ne yazık ki mal sahibi-kiracı ilişkisine indirgenmesi, mezunların kampüs hayatının içinde bulunarak okulumuza yaptığı yaşamsal katkının hiçe sayılmasıdır.

“Alınan kararın iptali için yürütmeyi durdurma davası açılarak hukuki süreç başlatılmıştır. Ayrıca ‘Mezunlar yuvasından, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü’nden Çıkarılamaz’ başlıklı imza kampanyası yürütülmüştür. Kampanyaya geride bıraktığımız bir hafta içerisinde 9355 Boğaziçi Üniversitesi mezunu imza atarak üniversite yönetiminin aldığı kararı kınadıklarını ve karardan vaz geçilmesini talep ettiklerini ilan etmişlerdir. Okulumuzun yaklaşık 10 bin mezununun, alınan kararı imzalı olarak yanlış bulduklarını beyan etmeleri önemle dikkate alınmalıdır. BÜMED Yönetim Kurulu olarak, okulumuza zarar veren bu karardan vazgeçilmesi için tekrar çağrıda bulunuyoruz.”

(AÖ)

Kaynak: bianet