Üniversitemize Katkı

BÜMED misyonu doğrultusunda Üniversitemizin gelişmesi ve Boğaziçi Üniversite’sinin kalitesinin sürdürülmesi hedefine destek vermektedir. Kurulduğundan bu yana BÜMED kendi kaynaklarından nakdi ve ayni desteğini Üniversitemize aktarmaktadır. BÜMED`in sahip olduğu maddi kaynaklar, çalışanların ve gönüllülerin çeşitli destekleri Üniversitemizin karşılayamadığı hizmetlerin sunumu için kullanılmaktadır.