Kadınlar için Öz-Savunmaya Giriş

“Kadınlar için Öz-Savunmaya Giriş” atölyesi kadınların dans ve hareket çalışmaları ile güçlenmesini hedefler. Kadınları sokakta daha rahat ve cesurca var olma yolunda bir adım daha atmaya, fiziksel bir deneyim yoluyla dayanışma kanallarını büyütmeye teşvik eder. Atölye üç temel bölümden oluşur.

İlk bölüm fiziksel ve içsel bir denge durumu yaratmayı, yere sağlam basmayı, güvenle ayakta durmayı hedefler. Beden duruşlarının da düzenlendiği bu ilk bölümde bedenlere dışsal bir şekil vermek yerine katılımcıların akıl-beden bağlantısını kurarak, imajinasyon yoluyla dengeye ulaşması hedeflenir. Bu bölümde meditasyona, dayanışma ve güven egzersizlerine, fiziksel çalışma için gereken ısınma ve esneme çalışmalarına yer verilir.

İkinci bölüm merkez (core) bölgesini aktifleştiren ve güçlendiren, torso, kol ve bacakların esnek ve merkezle bağlantılı kullanımına zemin oluşturan bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Bedenin ağırlığından ve esnekliğinden faydalanılarak çeşitli hamlelerinin icra edildiği bir aşamadır. Bu bölümde “Capoeira” disiplininin hazırlık çalışmalarına yer verilir ve Capoeira’nın temel hareket kalıpları üzerine çalışılır. Müzik eşliğinde yapılan bu çalışma dans çalışmasına da giriş niteliğindedir.

Üçüncü bölümde bedenin güçlü ve zayıf bölümleri tanıtılır. Yakın dövüş sporlarından birtakım temel savunma ve saldırı hamleleleri öğrenilir. Ardından öğrenilen stratejik bilgilerin ışığında olası ataklara karşı nasıl hamleler geliştirilebileceği üzerine çalışılır.

Atölye süresince her çalışmada bu ilk üç bölüme yer verilir. Müzik eşliğinde öğrenilen hamleler ve hareketler dördüncü çalışmada koreografik bir düzene kavuşturularak bir dans akışı içinde icra edilirler.

Tarih: 16 Eylül 2018
Gün: Çarşamba
Saat:19.30 – 21.30
Süre: 4 hafta

Katılım Bedeli
Üye: 400 TL
Misafir: 480 TL

Eğitmen: Banu Açıkdeniz’05
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. Ardından lisansüstü tezini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kültürel İncelemeler Bölümü’nde yerel dansların resmi sınırlar ötesindeki varoluşu üzerine hazırladı; bu çalışmada Yunanistan ve Türkiye’deki Zeybek/Zeybekiko dansının serüvenini araştırdı. 1999 yılından bu yana geleneksel danslar, çağdaş dans, bale ve hiphop gibi çeşitli dans janralarında eğitim aldı. 2005 yılından itibaren bu alanlarda çocuklar, gençler ve yetişkinlere dans eğitimi verdi. Aynı yıl Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’na katıldı, çalışmalarını halen bu toplululukta sürdürmektedir. 2008 yılından itibaren çeşitli tiyatro yapımlarında oyuncu ve dansçı-oyuncu olarak yer aldı. 2017 yılında Capoeira Senzala İstanbul ekibine dahil oldu ve bir savunma sanatı olan “Capoeira” üzerine çalışmaya başladı. Halen dans ve kadınlar için öz-savunma üzerine atölye çalışmaları yürütmektedir.