Mekan fotoğraflarına hikayeler katarak, sanatsal tablolara dönüştürüyoruz.

Yaratıcılık oyunumuzla başlayan atölyemizde, hayal güçleri en üst seviyelere çekilen çocuklarımız, mekan fotoğraflarını, kendi yarattıkları hikayelerle tamamlayarak, harika resimlere dönüştürüyorlar. Resmin temel elemanlarından zaman, mekan ve nesne arasındaki ilişkiyi kurgulayan çocuklarımız, hikayesini de nereden seyredeceğimize karar veren oluyorlar.

Çocuklarımız atölyemizde, fotoğrafla resim arasındaki farkı da eğlenceli bir yol ile öğrenmiş oluyorlar.

KAZANIMLAR: Çocuklarımız fotoğraf ile resim arasındaki farkı açıkça görüyorlar. Resimde mekan, nesne ve zaman arasında kurulan ilişkinin farkına varıyorlar. Resimde baş elemanlardan biri olan mekanın hikayedeki önemine ve kurguya etkisini fark ediyorlar. Çocuklarımızın ayrıca motor becerisi gelişiyor.

Çocuklar giderken yanlarında, mekan fotoğraflarını, kendi yarattıkları hikayeler ile süsleyerek resime dönüştürdükleri eserleri götürüyorlar.

VELİ BİLGİLENDİRME:
Bu yaratıcı atölyemizde çocuklarımız, fotoğraflardan resimlere uzanan bir sanat tünelinde ilerliyorlar. Yol üzerinde bir bakmışsınız yunuslarla arkadaş olmuşlar, bir bakmışsınız bir bulutun arka bahçesinden okyanusa açılmışlar.

Mekan, nesne, zaman ilişkisi kurarak hikayesini kurgulayan çocuklar, fotoğraf ile resim arasındaki farkı da öğrenmiş oluyorlar.


Katılım yaşı: 6 – 12 yaş

Tarih: 4 Temmuz 2018
Süre: 1 saat
Saat: 15.30 – 16.30
Gün: Çarşamba


Katılım Bedeli
Üye:75 TL
Misafir:100 TL