BÜMED Öncülüğünde Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Başvuruları 31 Mayıs’a kadar uzatılmıştır.

BÜMED tarafından Boğaziçi Üniversitesi Burs Ofisi koordinasyonuyla 5 öğrencimize yerleşmiş
oldukları veya başvurdukları (kabul koşuluyla) yurt dışı master programları kapsamında eğitim
ücretleri ve yıllık gereksinim giderleri tam veya kısmi olarak karşılanmak üzere burs desteği
verilecektir.
Adayların, başvuru dosyalarını 31 Mayıs 2021 tarihine kadar hazırlayıp finaid@boun.edu.tr adresine
veya Burs Ofisi Koordinatörlüğüne adresine elden ya da kargo yoluyla iletmesi zorunludur.
(21 Mayıs 2021 mesai bitimine kadar teslim edilmesi koşuluyla)

ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya ve Makine Mühendisliği, Fizik,
Kimya, Matematik, İşletme ve Ekonomi bölümlerinden birinde okuyor olmak.
3. 30 yaşından büyük olmamak.
4. Üniversitemizin ilgili fakültelerinin son sınıfında öğrenim görmek ya da en son güz dönemi
mezunu olmak.
5. En az bir yüksek lisans programından kabul almış olmak
6. Öğrenime devam edilecek programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek
düzeyde bilmek.

İSTENEN BELGELER
1. Yüksek Lisans Kabul ve Belgesi
2. Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız.)
3. İki Farklı Referans
4. Başvuru Mektubu (indirmek için tıklayınız.)
5. Öz geçmiş
6. Transkript (Lisans öğreniminiz deki bütün dönemlere ait olmalıdır.)
7. Üniversite Mezuniyet Belgesi veya Mezun durumunda olduğunuza dair belge
8. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
9. 1 adet vesikalık fotoğraf
10. Aile Gelir Durum Bilgileri(Başvuru Formu Bölüm 10)

Başvuruyu tamamlayan adaylar arasından yapılacak ön değerlendirme sonrası kontenjanın 3 katı
kadar aday mülakata seçilecek, mülakata seçilen öğrencilerin listesi, mülakat yer ve zaman bilgileri
www.bumed.org.tr/yurtdisi adreslerinde duyurulacaktır.
Mülakatlardan sonra; asil ve yedek listesi www.bursofisi.boun.edu.tr ve www.bumed.org.tr
adreslerinde ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:
1- Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında
yapanlarla, yurt dışında yüksek lisans öğrenimlerine başlayanların başvuruları kabul edilmez.
2- Başvurular dijital olarak e-posta üzerinden kabul edilecek. Başvuru Formu hem e-posta ile hem de
basılı ve imzalı olarak ayrıca elden ya da kargo yolu ile iletilmelidir.

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Burs Ofisi Koordinatörlüğü
Güney Kampüs, Ana İdari Bina giriş katı
34342 Bebek/İstanbul, Türkiye
E-posta: finaid@boun.edu.tr