BÜMED Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Başvuruları Başladı

BÜMED tarafından Sanko Enerji desteğiyle ve Boğaziçi Üniversitesi Burs Ofisi koordinasyonuyla son sınıf öğrencilerimize / geçen güz mezun olmuş yeni mezunlarımıza; yerleşmiş oldukları veya başvurdukları (kabul koşuluyla) yurt dışı master programları kapsamında eğitim ücretleri ve yıllık gereksinim giderleri tam veya kısmi olarak karşılanmak üzere burs desteği verilecektir.

Adayların, başvuru dosyalarını 7 Haziran 2022 tarihine kadar hazırlayıp finaid@boun.edu.tr adresine
VE Burs Ofisi Koordinatörlüğü adresine elden ya da kargo yoluyla iletmesi zorunludur.
(7 Haziran 2022 mesai bitimine kadar teslim edilmesi koşuluyla)

ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER
1. T.C. vatandaşı olmak
2. Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya ve Makine Mühendisliği ile İşletme ve Ekonomi bölümlerinden birinde okuyor olmak
3. 30 yaşından büyük olmamak
4. Üniversitemizin ilgili fakültelerinin son sınıfında öğrenim görmek ya da en son güz dönemi
mezunu olmak
5. En az bir yüksek lisans programından kabul almış olmak
6. Öğrenime devam edilecek programın gerektirdiği yabancı dili, öğrenimini sürdürebilecek
düzeyde bilmek

İSTENEN BELGELER
1. Yüksek Lisans Kabul ve Belgesi
2. Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız.)
3. İki Farklı Referans
4. Motivasyon Mektubu (İndirmek için tıklayınız.)
5. Öz geçmiş
6. Transkript (Lisans öğreniminizdeki bütün dönemlere ait olmalıdır.)
7. Üniversite Mezuniyet Belgesi veya mezun durumunda olduğunuza dair belge
8. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterecek şekilde E-Devlet’ten alınabilir.)
9. 1 adet vesikalık fotoğraf
10. Aile Gelir Durum Bilgileri (Başvuru Formu Bölüm 10)
11. İmzalı Başvuru Beyanı (İndirmek için tıklayınız.)

Başvuruyu tamamlayan adaylar arasından yapılacak ön değerlendirme sonrası kontenjanın 3 katı
kadar aday mülakata seçilecek, mülakata seçilen öğrencilerin listesi, mülakat yer ve zaman bilgileri www.bumed.org.tr/yurtdisi adreslerinde duyurulacaktır.
Mülakatlardan sonra asil ve yedek listesi www.bursofisi.boun.edu.tr ve www.bumed.org.tr
adreslerinde ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:
1. Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında yüksek lisans öğrenimlerine başlayanların başvuruları kabul edilmez.
2. Başvurular dijital olarak e-posta üzerinden kabul edilecek. İstenen tüm belgelerin hem e-posta ile hem de basılı ve imzalı olarak ayrıca elden ya da kargo yolu ile iletilmesi zorunludur.

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:
Burs Ofisi Koordinatörlüğü
Güney Kampüs, Ana İdari Bina giriş katı
34342 Bebek/İstanbul, Türkiye
E-posta: finaid@boun.edu.tr