“Duygu Odaklı Kültürel Miras Eğitimi” başlığı altında tasarlanan bu eğitimin ana fikri çocuklarda olumlu “duygu uyandırma” temeline dayanılarak verilen kültürel miras eğitiminin kalıcı ve etkin olacağıdır. Katılımcılar kültürel miras eğitiminde bilgi vermenin yanı sıra çocuklarda duygu da uyandırılması hedeflendiği zaman öğrenmenin nasıl içselleştirilebileceğini ve merakın nasıl sürekli kılınabileceğini bu eğitim boyunca çeşitli uygulamalar aracılığı ile bizzat deneyimleyecekler. Eğitimin hedefi yetişkinlerin bu yaklaşımı çocuklarla etkileşimlerine taşımak ve böylece  kültürel miras eğitimine alternatif bir bakış açısı sunmaktır.

Yöntem: “OKİ” (OBJE ODAKLI + KONSERVASYON ODAKLI + İNTERAKTİF/DİSİPLİNLER-ARASI):

Bu eğitim “Konya’da İz Peşinde” kitabının “OKİ” metodolojisini disiplinler-arası yaklaşımla besleyerek veriyor. Bir başka deyişle, “objeler üzerinde konservasyon temalı aktiviteler”in ne demek olduğunu katılımcılara açıkladıktan sonra bunları bir de farklı disiplinleri bir araya getirerek uygulamanın ne demek olduğunu anlatılıyor. Çocuklara kültürel mirası böyle bir yaklaşımla öğretmenin nasıl içselleştirilmiş bir öğrenme sağlayacağını akademik verilere dayanarak gösteriyor. Eğitim boyunca katılımcılar bu metodolojiyi kullanarak yeri geliyor öğrenci olarak uygulamalar yapıyor, yeri geliyor öğretmen olarak çocuklara uygulamalı çalışmalar tasarlıyor.

Kazanımlar:

  • Kültürel miras eğitimine yeni bir bakış açısı geliştirilmesi (eğitimciler olarak bu konuda biraz “kutunun dışında” düşünmeye başlamak),
  • Ülkemizde bu konuda fark yaratabilmek adına emek koymaya cesaretlenmek, değişime inanmaya başlamak,
  • Konservasyon odaklı kültürel miras eğitimine dair kuramsal altyapı kazanılması,
  • Konservasyon odaklı kültürel miras eğitimine dair dünyadaki başarılı örneklerin incelenmesi,
  • Obje odaklı öğrenmenin bir 21. yüzyıl öğrenme aracı olarak analiz edilmesi, örneklerin incelenmesi,
  • Doğru ve yerinde uygulanan interaktif öğrenme yaklaşımlarının kültürel miras eğitimine sağladığı katma değerin ele alınması, başarılı örneklerin incelenmesi.

 

Tarih: 23 Mart 2019, Cumartesi
Süre: 1 gün
Saat: 10.00 – 14.00

Katılım Bedeli
Üye: 250 TL
Misafir: 325 TL

Eğitmen: İdil Bilgin’00
Uluslararası ilişkiler alanından bir ‘u-dönüşü’ yaparak müzecilik sektörüne geçen Sait, ilk olarak Leicester Üniversitesi’nde Müze Çalışmaları lisansüstü programını tamamladı. Yazdığı tezin alanında (“konservasyon biliminin toplumla yakınlaştırılması yoluyla kültürel miras bilinci oluşturmak”) derinleşmeye karar verdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde bu alanda kendi açtığı dersi verdikten ve Koç Üniversitesi’nde çocuk kitapları dersi aldıktan sonra daha da küçük yaştan bu konuda bilinç uyandırmanın en etkili yol olacağını düşünerek  çocuk kitapları yazmaya karar verdi. İlk kitabı “Konya’da İz Peşinde” ile Koç Üniversitesi VEKAM 2015 Araştırma Ödülü’nü kazandı. Bugün bir yandan kitabının etrafında şekillendirmiş olduğu çocuk ve öğretmen eğitimlerini vermekte; diğer yandan Hisar Okulları’nda ve Bilgi Üniversitesi’nde ders vermeye devam etmektedir.

Online ödeme için tıklayınız…