Satışla Zorun Ne: Satışta Kişilik Tiplerini Anlamak

Eğitimin ana başlıkları:

• Giriş – Toplumdaki Yerleşmiş Satış Algısına Yakından Bakış
• Satışta Kişilik Tiplerini Anlamanın Önemi
• Güçlü Sorular
• DISC Kişilik Envanteri
• Satış Sürecinde En Kolay İletişim Kurulabilecek Kişilik Tipi
• Farklı Kişilik Tipleriyle Toplantı Örnekleri
• Müşteriniz Düşündüğünüz Kişilik Tipi Değilmiş. Ne Yapmalı?
• Satışta Kişilik Tiplerini Anlamanın Yolları
• S Kişilik Tipine Dair Bir Anekdot
• Satış Sürecini Tamamlama
• Sıkça Atlanan Bir Nokta: İ Kişilik Tipinin Samimiyetsiz Olma İhtimali
• İnteraktif / Bir Oyun Eşliğinde Toparlama
• Vaka analizi
• Kapanış / Soru Cevap

Saat: 20.00 – 21.50

Kurs süresi: 3 oturumdan oluşan eğitimin toplam süresi 4 saattir.

Katılım Bedeli
Katılımcı: 400 TL
İndirimli katılımcı: 320 TL

Oturumlar:
15.06.2020 / 20.00 – 21.15
16.06.2020 / 20.00 – 21.15
18.06.2020 / 20.00 – 21.15
Katılım linki, eğitimin yapılacağı günler e-posta ile iletilecektir.