BURSİYERLER

BÜMED Başarı Bursu Başvuru Formu
a. BÜMED Başarı Bursu’ndan yararlanabilmek için Boğaziçi Üniversitesinde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.
b. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
c. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.
d. Türkiye’de öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
e. Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinde aktif rol alarak Boğaziçi kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunmak.
f. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs almamak.
g. Ara sınıflar için:
• Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,
• Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve
• 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak
. Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için:
• Hazırlık sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.
Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerde not ortalaması aranmaz.
a. BÜMED Liderlik Bursu’ndan yararlanabilmek için Boğaziçi Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.
b. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sayısal ve eşit ağırlık puan türlerine göre bölüme girdiği puan türünde ilk 1000’de olmak.
c. Türkiye’de öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
d. Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinde aktif rol alarak Boğaziçi kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunmak.
e. Liderlik Bursu’na hazırlık sınıfı ve 1. sınıflar başvurulabilir.
f. Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3,5 olmak.
• Bursun devamı için ilerleyen yıllarda 4 üzerinden 3,2 ortalamaya sahip olmak.
• Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerde not ortalaması aranmaz.
a. BÜMED Ulaşım Bursu’ndan yararlanabilmek için Boğaziçi Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.
b. Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
c. Türkiye’de öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
d. Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinde aktif rol alarak Boğaziçi kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunmak.
KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni
KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni E-Bursum üzerinden yapılacak olan online başvuru sırasında onaylanacaktır.