BÜMED’DEN DUYURU

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları’na

Boğaziçi Üniversitesi değerlerinin savunucusuyuz.
Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari kadromuzun yanındayız.

Bilindiği üzere 1982 yılında YÖK’ün getirdiği, rektörlerin seçim yerine atama ile göreve gelmesi sistemi, başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere pek çok üniversitede büyük rahatsızlık yarattı. Bu sebeple Mayıs 1992’de Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeleri kendi seçimlerini gerçekleştirdi ve YÖK’e bildirmek üzere aday listelerini oluşturdu. Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosunun başlattığı bu seçim yöntemi, diğer üniversiteler tarafından da benimsendi ve uygulanmaya başlandı.  Bunun üzerine 1992’de T.B.M.M.’den geçen bir kanunla o yıla kadar uygulanan “Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı rektör adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar” kuralı yürürlüğe girdi.

Ancak 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 676 no’lu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rektörlük seçimleri kaldırıldı ve yerine “Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır” kuralı getirildi. Bu KHK’nın yayınlanması sonrasında tüm üniversitelerin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nde de rektörlerin atanması dönemi tekrar başladı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin sahip olduğu özgürlükçü ve çoğulcu değerlerin ancak demokratik seçim yöntemi ile korunması ilkesinden vazgeçmeyerek, Türkiye’deki tüm üniversitelerde en kısa zamanda paydaşların sürece dahil edildiği demokratik seçim sistemine geçilmesini savunuyoruz.

Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi’nin yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile şekillenmiş değerlerini yaşatmak, üniversitemizin tüm birimlerinin ortak sorumluluğudur:

 • Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi,
 • Öğrenci odaklı,
 • Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı,
 • Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı,
 • Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren,
 • Etik değerlere sahip çıkan,
 • Temel hak ve özgürlükleri savunan,
 • Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen,
 • Küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan,
 • Doğa ve çevre sorunlarına duyarlı,
 • Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan,
 • Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı.

Bu değerler doğrultusunda, Boğaziçi Üniversitesi geleneğinin korunarak yarınlara aktarılması için yapılan tüm uygulamaların bilim odaklı olmasının takipçisiyiz. Üniversitemizin ilkeleri, düşünce özgürlüğü ve seçim iradesine yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz. BÜMED olarak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari kadromuzun yanında olmaya devam edeceğiz.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği