2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli BÜMED Üyeleri,

Derneğimiz Ana Tüzüğü’nün 17. Maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 4 Nisan 2022 tarih, 7/04-22 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 6 Mayıs 2022 tarihinde yapılması planlanmış olan 2021 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerimizden yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

2021 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ana Tüzüğün 18. Maddesi uyarınca, ikinci toplantı tarihi olarak belirlenmiş olan, 14 Mayıs 2022, Cumartesi günü saat 11:00’de BÜMED Sosyal Tesis Mustafa Kemal Atatürk Salonu’nda yapılacak ve katılan üyelerle genel kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısı’na katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

BÜMED Yönetim Kurulu

GÜNDEM ÖNEMLİ NOTLAR
  1. Yönetim Kurulu Başkanı Önder Şahin’in toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.
  2. Genel Kurul’u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
  3. Gündemin okunması ve gündemin onaylanması.
  4. 2021 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası.
  5. 2022 yılı çalışma dönemi dernek çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması
  6. 2022-2025 çalışma dönemleri için Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi.
  7. Dilek ve öneriler.
  8. Kapanış.
  1. En geç 18 Nisan 2022 tarihine kadar BÜMED’e üye olanlar, Genel Kurul Toplantısı’na katılma hakkına sahip olacaklardır.
  2. Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca, üyelerimizin tüm ödenti borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı gününde ödemeleri gerekmektedir. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.