BÜMED Genel Kurul tüzük değişiklikleri
 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
ESKİ HALİ YENİ HALİ

Üyelik koşulları
MADDE 8 - Boğaziçi Üniversitenin herhangi bir kademesinden mezun olanlar ile Robert Kolej Yüksek Okulu, Robert Kolej ve Akademi mezunları Derneğe üye olabilirler.
8.1) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmayan Boğaziçi Üniversitesi tam zamanlı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri, Boğaziçi Üniversitesindeki görevleri devam ettiği sürece, üyeliğe kabul edilebilirler. Ancak Boğaziçi Üniversitesinde en az iki (2) yıl süreyle tam zamanlı görev yapanların üyelikleri ömür boyu devam eder.

8.2) Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

Üyelik koşulları
MADDE 8- Boğaziçi Üniversitenin herhangi bir kademesinden mezun olanlar, Robert Kolej Yüksek Okulu, Robert Kolej ve Akademi mezunları ile Boğaziçi Üniversitesinin herhangi bir eğitim programının son sınıfında okumakta olan öğrenciler Derneğe üye olabilirler.
................

 

 

8.3) Boğaziçi Üniversitesinin herhangi bir eğitim programının son sınıfında okumakta olan öğrenciler okudukları süre içerisinde üyeliğe kabul edilebilirler.

Üyelik türleri
MADDE 9 - Derneğin iki tür üyeliği vardır.
9.1) ASİL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak ile, Derneğin lokal ve tesislerinden yararlanmayı; yükümlülükleri ise, Dernek düzenine uymayı ve Derneğe sadakat göstermeyi, Derneğin amacına uygun davranmayı, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmayı; özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı, Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar

9.2) ONURSAL ÜYE: Ülkeye, Boğaziçi Üniversitesi'ne ya da Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz. Boğaziçi Üniversitesi Rektörleri, Rektör Yardımcıları ve Dekanlar Boğaziçi Üniversitesi’ndeki söz konusu görevlerine başladıkları andan itibaren ONURSAL ÜYE statüsü kazanırlar.

Üyelik türleri
MADDE 9 –Derneğin üç türlü üyeliği vardır.                                                              
................

 

 

 

 

 

 

9.3) ADAY ÜYE: Madde 8.3 kapsamında üyeliğe kabul edilen Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencileri Aday Üye statüsünde Derneğe üye olurlar.  Aday Üyelerin Hak ve yükümlülükleri asil üyeler ile aynıdır, yalnız aday üyelerin seçme ve seçilme hakkı bulunmaz.  Aksi talep edilmediği takdirde aday üyeler mezuniyetlerini takiben otomatik olarak asil üye statüsüne geçerler, asil üyeliğin tüm hak ve yükümlülüklerine sahip olurlar.

MADDE 13 - Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. MADDE 13 - Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilebilir.

Üyeliğin Askıya Alınması
MADDE 14 - Üyeliğin askıya alınması Tüzüğün 9.1’inci maddesinde belirtilmiş olan üyeliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerin, üyenin talebi ve Yönetim Kurulu kararı ile geçici süre ile üye tarafından kullanılmaması durumudur.
Üyeliğin Yönetim Kurulu kararı ile askıya alınabileceği haller aşağıda gösterilmiştir:
................

Üyeliğin Askıya Alınması
MADDE 14 - Üyeliğin askıya alınması Tüzüğün 9.1’inci maddesinde belirtilmiş olan üyeliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerin, üyenin talebi ve Yönetim Kurulu kararı ile geçici süre ile üye tarafından kullanılmaması durumudur.
Üyeliğin Yönetim Kurulu kararı ile askıya alınabileceği haller aşağıda gösterilmiştir:
................

14.9 Aidatını 2 yıl üstüste ödemeyen üyelerin üyeliği, Yönetim Kurulu Kararı ile, kişinin talebi aranmadan, askıya alınır.  Madde 13.3'de belirtilen Yönetim Kurulu ihraç hakkı saklıdır.

Yürütme birimi görevlileri

MADDE 32 - Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri '' Personel Özlük Hakları Yönetmeliği ''nde gösterilir.

Yürütme birimi görevlileri
MADDE 32 - ................

Yönetim Kurulunca atanan ve Dernek Yürütme Birimi'nde en üst düzeyde yetki sahibi olan görevlinin Boğaziçi Üniversitesi mezunu olması şarttır.  Diğer görevlilerde de Boğaziçi Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olma şartı öncelikli olarak aranır.

Tesislerden yararlanma konumları

MADDE 11 – Üyeler, üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konukları ile Yönetim Kurulunun konukları Derneğin tüm tesislerinden, özel yönetmeliklerinde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

Tesislerden yararlanma konumları
MADDE 11 - ................

Onursal Üyeler tesislerden, kullanım ve abonmanlıklarda, ücretsiz olarak faydalanabilirler.  Yalnız restaurantda ve tesislerde yapılan kişisel harcamalar, ör. yeme- içme, etkinlik katılımı, vb, BÜMED üyeliği indirimi baki kalarak, bu kapsamın dışında bırakılır.

 
© 2012 BÜMED | Her Hakkı Saklıdır. Bu sayfadaki bilgiler kaynak gösterilse dahi, izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Kurumsal Üyelik Atölyeler BUgezi Etkinlikler Boğaziçi Dergisi BURC Powerbuy İletişim Sponsorluk