Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu.

Değerli BÜMED üyemiz,

Derneğimiz Ana Tüzüğü'nün 17. ve 18. Maddeleri uyarınca, 2015 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2016 tarih, 186/4-16 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 13 Mayıs 2016 Cuma günü saat 11:00'de toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için daha önce ilan edilmiş ikinci toplantı tarihi olan 29 Mayıs 2016 Pazar günü saat 11:00'de BÜMED Sosyal Tesis, Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda yapılacak ve katılan üyelerle Genel Kurul çalışmalarına başlanacaktır.

Aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul Toplantısı'na katılmanızı önemle rica eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Zihnioğlu'nun toplantıyı açması, toplantı yeter ve karar sayılarının açıklanması.

2. Genel Kurul'u yönetmek üzere 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreterden oluşan Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.

3. Gündemin okunması ve gündemin onaylanması.

4. Boğaziçi üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu'nun konuşması.

5. 2015 yılı çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası.

6. 2016 yılı çalışma dönemi dernek çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması.

7. 2016-2018 çalışma dönemleri için Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi.

8. 4 Nisan 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na verilmiş olan borçlanma yetkisi süresinin yeni Yönetim Kurulu görev süresi boyunca uzatılması teklifinin ve borçlanma tutarının yeniden görüşülmesi.

9. Dilek ve öneriler.

10. Kapanış.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1. Genel Kurul Toplantısı'na, Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca en geç 13.04.2016 tarihine kadar BÜMED'e üye olanlar katılabileceklerdir.

2. Ana Tüzüğün 18.1 maddesi hükmü uyarınca üyelerimizin 2015 ve daha önceki yıllara ilişkin yıllık ödenti borçlarını en geç Genel Kurul Toplantısı gününde ödemeleri gerekmektedir. Yıllık ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı'na katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

 
© 2012 BÜMED | Her Hakkı Saklıdır. Bu sayfadaki bilgiler kaynak gösterilse dahi, izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Kurumsal Üyelik Atölyeler BUgezi Etkinlikler Boğaziçi Dergisi BURC Powerbuy İletişim Sponsorluk