Türk Ticaret Kanunu Eğitimi

Eğitmenler : 
Cenker Değirmenci, Ph.D.(c), Hukuk
 
Gökberk Can, Ph.D.(c), Muhasebe - Finans
Eğitim süresi: 2 gün 
Tarih:
  19 - 20 Aralık  2012

Eğitimin İçeriği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında 5 yılı aşkın süren bir çalışma sonucunda hazırlanan Türk Ticaret Kanunu (TTK/Yeni Kanun) Tasarısı, Ocak 2011’de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna gore yeni kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükte olacak. 1957’den beri uygulanan mevcut kanunun hukuki uyuşmazlıklara tam olarak cevap verememesi ve Türk Ticaret Hukuku’nu AB Ticaret Hukuku ile uyumlaştırma zorunluluğu sebebiyle hazırlanan yeni kanun, şirketler için pek çok yeni kavram, düzenleme ve uygulamayı da beraberinde getirmektedir.

Bu değişimin şirketlerce iyi yönetilememesi kanuna uyum problemi çıkarabilecektir. İyi yönetilmesi ise, kanuna uyumun yanında şirketinizin kurumsallaşması ve performansının iyileştirilmesine büyük katkıda bulunacaktır.Bir taraftan özenle hazırlanmış, hızlı bir dönüşüm içindeki Türk işletmelerini geleceğe hazırlayacak, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda şeffaf bir yönetim tarzını düzenleyen ve Türk işletmelerinin dünya ekonomisine entegrasyonunda önemli rol oynayacak Yeni Kanun varken, diğer taraftan bu radikal değişime iş ve ekonomi dünyasının hazır olup olmadığı sorusu gündeme gelmektedir. Bu sebeple, Yeni Kanun’un etki alanına girecek tüm tarafların Yeni Kanun’un getirdiği yeniliklerin farkında olması, anlaması ve hazırlıklarını ivedilikle yapması büyük önem arz etmektedir.

Kimler Katılmalı?

Yönetim Kurulu Üyeleri, Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü ve Mali İşler Birimi Çalışanları, SMMM ve YMM'ler.

Eğitim/Katılımcı Hedefleri:

- Yeni TTK'nın işletmelere, şirket ve şirket topluluklarına ilişkin düzenlemelerini açıklamak,

- Yeni kanunun iş hayatına etkilerini irdelemek. 

Başlıklar:

- Yeni TTK’nın Temel Düzenlemelerine Genel Bakış, Hazırlanma Sebepleri ve Hedefleri

- Türk Ticaret Hukukunda Yeni Bir Açılım: Kurumsal Yönetim

- Şeffaflık, Adillik, Hesap Verebilirlik, Sorumluluk

- Profesyonel Yönetim Kurulu

- Şirket Organları Arasında İşlevlerin Ayrılığı Prensibi

- Yeni Kanun’un Şirketler Hukukundaki Ortak Kurumlara İlişkin Getirdiği Yenilikler

- Şirketlerin İnternet Sitesi Açma ve Bilgi Sağlama Zorunluluğu

- Tek Pay Sahipli Anonim Şirket ve Tek Ortaklı Limited Şirket Kurabilme İmkanı

- Anonim ve Limited Şirketlerde Esas Sözleşme Hükümleri

- Şirketler Topluluğu ve Yapısal Değişiklikler: Bölünme, Birleşme, Devralma

- Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı

- Şirketlerin Denetimi

- Elektronik Ortamda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

- Anonim ve Limited Şirketlerle İlgili Değişiklikler

- Anonim ve Limited Şirketlerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk Halleri

- UFRS’nin özdeşi “Türkiye Muhasebe Standartları”

• Mevcut sistem ile karşılaştırma

• Şirketler Topluluğu ve konsolidasyon

• KOBİ’ler için UFRS

• Türkiye Muhasebe Standartları/UFRS ile Türk Vergi Kanunları arasındaki değerleme farkları

- Acentelik ve Diğer Tacir Yardımcılarına Genel Bakış (Ticari Mümessillik, Ticari Vekillik, Franchising ve Tek Yetkili Satıcılık

- Yeni denetim düzeni: Bağımsız denetim

• Mevcut sistem ile karşılaştırılması

• Denetim raporları ve Yönetim Kurulu’nun zorunlu istifa durumu

• Bağımsız Dış Denetim Yönetmeliği

• Denetim Üst Kurulu

• Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ve Türkiye Denetim Standartları Kurulu

Dr. Emin Zeytinoğlu, Hukuk
1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1987 yılında aynı üniversiteden doktor unvanını alan Zeytinoğlu, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Akademik kariyerinin yanında Bankalar Birliği Hukuk Danışmanlığı, KİT Yönetim Kurulu Üyeliği, TBMM Alt Komisyon Üyeliği ve İstanbul ve Bakırköy Ticaret ve İş Mahkemeleri Bilirkişiliği görevlerinde bulunmuştur.

Yrd. Doç Dr. Kadir Dabbağoğlu, İşletme Muhasebe - Finansman 

1985 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme-Muhasebe Finansman Bölümü'nde lisans çalışmasını bitiren Dabbağoğlu, yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitenin İşletme – Muhasebe Finansman alanında sırasıyla 1988 ve 2002 yıllarında tamamlamıştır. 1987-1993 yılları arasında bağımsız denetim sektöründe denetim müdürü ve 1998-2002 yılları arasında leasing sektöründe genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Dabbağoğlu halen öğretim üyesi olarak üniversitede görev yapmakta ve özel sektöre denetim alanında danışmanlık vermektedir.  

Yer: BÜMED Aşiyan Salonu
Ücret: 350 Türk Lirası
Saat: 09:30 - 16:30 arası
Katılım 30 Kişi ile sınırlandırılmıştır.
Ücrete öğle yemeği, kahve molaları ve KDV dahildir.

Bilgi ve Rezervasyon için:
212 359 58 13
Tuba Tasyurek ile temasa geçebilirsiniz.

 
© 2012 BÜMED | Her Hakkı Saklıdır. Bu sayfadaki bilgiler kaynak gösterilse dahi, izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Kurumsal Üyelik Atölyeler BUgezi Etkinlikler Boğaziçi Dergisi BURC Powerbuy İletişim Sponsorluk