ART 102

Tarih : 9 Kasım
Saat   : 19.00- 21.00
Süre   : 4 Hafta
Gün    : Perşembe 

Katılım Bedeli
Üye: 400TL
Misafir: 500 TL 

*Seçmek istediğiniz 2 seansa katılım sağlayabilirsiniz. 2 seans için üye katılım bedeli 200 TL, misafir katılım bedeli 250 TL’dir. 

Ebru Yetişkin ile Medya Sanatları

Günümüz bilgisayar ve medya teknolojileri kullanılarak üretilen yeni medya sanatını ele alacak bu oturumlarda medya teorisyeni ve küratör Doç. Dr. Ebru Yetişkin, günümüz sanatının bilim, politika, felsefe ve teknoloji ile içi içe geçen yönleri hakkında iki haftalık bir seminer verecek.

Unutulmayanlar I: Dünyada Medya Sanatları Unutulmayanlar II: Türkiye’de Medya Sanatları Seminer serinin ilkinde dünya çapında ses getirmiş sanatçıların eserleri, ikinci seminerde ise Türkiye’de üretim yapan medya sanatçılarının çalışmaları keşfedilerek, dünyanın en önemli medya sanatı etkinliklerinde yer verilen önemli eserler paylaşılacak ve tartışılacak. 

Osman Erden ile Sanatı Anlamak
Çağdaş Sanat Bize Ne Anlatıyor?

1. Oturum
1950’li yılların sonlarına doğru modern sanatın yenilikçi özelliğini kaybetmeye başladığı görülür. İlk önce İngiltere daha sonra ABD’de ortaya çıkan, Andy Warhol’un sürüklediği Pop Art akımı ile sanat

tarihinde artık başka bir dönem söz konusudur. Çağdaş sanat alanı, 1960’lı yıllar ile birlikte gerek ifade biçimlerindeki farklılıklarla gerek içerik olarak çeşitlenmeye başlar. Yoko Ono’nun, Carolee

Schneemann’ın performansları, Almanya’da geçmişe karşı beyaz bir sayfa açan ZERO’nun ortaya çıkması, ABD’de sanatçıların bir araya gelip Sanat Emekçileri Koalisyonu’nu kurarak kurumsal eleştiriyi çağdaş sanata sokmaları ve teknolojinin sanatın temel malzemelerinden biri olmasının ilk örnekleri karşımıza çıkar. 1970’li yıllarda ise kavramsal sanatın, vücut sanatının, yeryüzü sanatının örnekleri görülmeye başlanacaktır. 1970’li yıllar aynı zamanda feminizmin çağdaş sanata doğrudan yansıdığı yıllardır. Bu seminerde çağdaş sanatın 1950’lerden 1980’lere nasıl bir çizgi izlediğine değinilecektir.

2. Oturum
1980’li yıllar İngiltere’de Thatcher’ın, ABD’de Reagan’ın iktidarda olduğu, ekonomide serbestlik kültürel alanda ise muhafazakarlığın moda olduğu bir dönemdir. Bu durum çağdaş sanatta da karşılığını bulmuştur. Sanat siyasi muhalefet için güçlü bir alandır. Eşcinsellik, AIDS, tüketim kültürüne karşı duruş bu dönemin en belirgin konularındandır. Sanatçıların bir araya gelerek ACT UP! gibi inisiyatiflerle örgütlenip siyasi mücadele içine girmesi bu dönemin önemli olaylarından biridir. Robert Mapplethorpe’un fotoğrafları, Keith Haring’in grafitileri, bir eylem grubu olarak Guerrilla Girls’in ortaya çıkışı bu döneme rastlar. 1990’lı yıllar ile birlikte Félix González-

Torres’in ilişkisel estetik kavramı çerçevesinde değerlendirilebilecek olan sanatı, İngiltere’de Charles Saatchi’nin kurduğu, sansasyon peşinde koşan Genç İngiliz Sanatçılar grubu, kitsch estetiğinin peşinde koşan Jeff Koons ön plana çıkarlar. Aynı dönem küreselleşmenin gemi azıya almasıyla birlikte moda olan bienaller dönemidir. Bu seminerde Türkiye’den de örnekler verilerek, 1980’lerden günümüze çağdaş sanatın nasıl bir çizgi izlediğine değinilecektir. 

Eğitmenler

Ebru Yetişkin
Bilim, sanat, teknoloji ekseninde çalışan ve yeni medya kültürünü eleştirel bir yaklaşımla inceleyen bir araştırmacıdır. Yetişkin 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-TV-Sinema bölümünde lisans eğitimini aldı. Daha sonra Université Louis Pasteur ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin “Bilim, Teknoloji ve Toplum” programında ormansızlaştırma meselesine odaklanarak bilimin popülerleştirilmesi ve bilimsel verilerin politika üretim sürecindeki kullanımı ile ilgili yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Doktora araştırmasının bir kısmını burslu olarak Paris’teki Ecole Nationale Supérieure des Mines – İnovasyon Sosyolojisi Merkezi’nde ve Palais de Tokyo Müzesi’nde Bruno Latour’un danışmanlığı altında yürüttü. 12 yıldır İTÜ’de öğretim görevlisi olarak eğitim ve araştırma çalışmalarına devam eden Yetişkin, “Sosyoloji”, “Medya ve Toplum”, “Günümüz Sanatı” derslerini veriyor. Işık Üniversitesi’nde ise yarı-zamanlı olarak “Çağdaş Sanat, Bilim ve Teknoloji”, “Enformasyon Toplumu ve Toplumsal Yaşam” derslerini verdi.

New York Üniversitesi ve Inholland Üniversitesi’nde de misafir öğretim üyesi olarak dersler veren Yetişkin, Türkiye’de disiplinler ötesi araştırma ve eğitim çalışmalarının gelişmesine aracılık ediyor.

E. Osman Erden
Osman Erden 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sanat Tarihi okudu, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat programında “Nasyonal Sosyalizmin Alman Sanatına

Yansıması” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. “Türkiye’de Güncel Sanat Alanını Şekillendiren Unsurlar” başlıklı teziyle doktorasını aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görevini sürdürüyor. UNESCO’ya bağlı Uluslararası Sanat Eleştirmenleri

Derneği (AICA) Türkiye Şubesi’nin 2008-2011 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğini, 2011-2014 yılları arasında başkanlığını yaptı. 2016’da Modern Sanatın Kısa Tarihi adlı kitabı yayınlandı.

 
© 2012 BÜMED | Her Hakkı Saklıdır. Bu sayfadaki bilgiler kaynak gösterilse dahi, izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Kurumsal Üyelik Atölyeler BUgezi Etkinlikler Boğaziçi Dergisi BURC Powerbuy İletişim Sponsorluk