Kadınlar için Öz-Savunmaya Giriş

BİR “KADINA GÖRE” DEĞİL BİR “KADIN OLARAK” GÜÇLENMEK İÇİN!

“Kadınlar için Öz-Savunmaya Giriş”  atölyesi kadınların dans ve hareket çalışmaları ile güçlenmesini hedefler. Kadınları sokakta daha rahat ve cesurca varolma yolunda bir adım daha atmaya, fiziksel bir deneyim yoluyla dayanışma kanallarını büyütmeye teşvik eder. Atölye üç temel bölümden oluşur.

İlk bölüm fiziksel ve içsel bir denge durumu yaratmayı, yere sağlam basmayı, güvenle ayakta durmayı destekler. Beden duruşlarının da düzenlendiği bu ilk bölümde bedenlere dışsal bir şekil vermek yerine katılımcıların akıl-beden bağlantısını kurarak, imajinasyon yoluyla dengeye ulaşması hedeflenir. Bu bölümde özellikle “Tai Chi” disiplininden faydalanılır.

İkinci bölüm merkez bölgesini aktifleştiren ve güçlendiren, torso, kol ve bacakların esnek ve merkez ile bağlantılı kullanımına zemin oluşturan bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Bedenin ağırlığını ve esnekliğini kulanarak çeşitli hamlelerin icra edildiği  bir aşamadır. Bu bölümde “Capoeira” disiplininden faydalanılır. Bu bölümde ayrıca refleksleri kuvvetlendiren, farkındalığı artıran, tepki verme önündeki engelleri kaldıran grup oyunlarına yer verilir.

Üçüncü bölüm bedenin güçlü ve zayıf bölümlerinin tanıtıldığı, birtakım temel savunma ve saldırı hamlelelerinin öğrenildiği bölümdür. Bu bölümde öz-savunma becerisini geliştiren yakın dövüş disiplinlerinden faydalanılır. Ardından olası ataklardan kurtulma stratejileri üzerinde durulur ve öğrenilen stratejik bilgiler ışığında atakların hangi karşı hamlelerle yanıtlanabileceği üzerine çalışılır.

Atölye boyunca öğrenilen hareketler çalışma sonunda koreografik bir düzene kavuşturularak müzik eşliğinde bir dans akışı içinde icra edilirler.

Eğitmen: Banu Açıkdeniz’05

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. Ardından lisansüstü tezini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kültürel İncelemeler Bölümü’nde yerel dansların resmi sınırlar ötesindeki varoluşu üzerine hazırladı; bu çalışmada Yunanistan ve Türkiye’deki Zeybek/Zeybekiko dansının serüvenini araştırdı. 1999 yılından bu yana geleneksel danslar, çağdaş dans, bale ve hiphop gibi çeşitli dans janralarında eğitim aldı. 2005 yılından itibaren bu alanlarda çocuklar, gençler ve yetişkinlere dans eğitimi verdi. Aynı yıl Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’na katıldı, çalışmalarını halen bu toplululukta sürdürmektedir. 2008 yılından itibaren çeşitli tiyatro yapımlarında oyuncu ve dansçı-oyuncu olarak yer aldı. 2017 yılında Capoeira Senzala İstanbul ekibine dahil oldu ve bir savunma sanatı olan “Capoeira” üzerine çalışmaya başladı. Halen dans ve kadınlar için öz-savunma üzerine atölye çalışmaları yürütmektedir.